•   Środa, 19 czerwca 2024
Informacje

Alkoholizm u kobiet i u mężczyzn – różnice

Choć zaburzenia związane z uzależnieniem od substancji mogą rozwinąć się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, ich przebieg może nieco się różnić. Wynika to z predyspozycji biologicznych, wychowania, ale także ze stereotypowych ról w społeczeństwie, do jakich przygotowani są przedstawiciele różnych płci. To, jakiej płci jest osoba uzależniona od alkoholu może też dość mocno rzutować na jej proces radzenia sobie z alkoholizmem.

 

Obraz kobiecego alkoholizmu


W ostatnich dekadach liczba pijących szkodliwie i uzależnionych kobiet wzrasta. Dawniej, ze względu na nieco inne obyczaje panujące w społeczeństwie kobiece picie było otoczone większym tabu. Dziś wzorzec "kobiecego alkoholizmu" coraz bardziej przypomina męski wzorzec, różnice zacierają się stopniowo.

Co jest charakterystyczne dla uzależnionych od alkoholu kobiet? Z pewnością szybsze uszkodzenia i wyniszczenie organizmu. szybciej rozwijają się też zaburzenia psychiczne (depresja, stany lękowe, psychoza). W praktyce kobiety uzależnione żyją aż o 15 lat krócej, niż mężczyźni z tym samym problemem. Różnią się też najczęstsze powody, dla których kobiety zaczynają nadużywać alkoholu - to głównie problemy emocjonalne, frustracja potrzeb, utrata możliwości radzenia sobie z różnorodnymi rolami pełnionymi w życiu.

Kobiety uzależnione od alkoholu częściej niż mężczyźni mają problem z poczuciem wstydu i winy za zaniedbanie rodziny. Dłużej piją w ukryciu i starają się niezmiennie wykonywać swoje codzienne obowiązki, tak, by nikt nie dowiedział się o ich problemie. Niestety, często alkoholizm u kobiet spotyka się z mniejszym zrozumieniem i większą dozą osądzania przez społeczność, niż alkoholizm mężczyzn.

 

Obraz męskiego alkoholizmu


Obraz mężczyzny nadużywającego alkoholu to najczęściej obraz osoby, która wpada w problemy z powodu "towarzystwa". Mężczyźni częściej niż kobiety piją, by poszukiwać wrażeń czy udowodnić swoją męskość. Gubi ich też większa fizjologiczna odporność na działanie alkoholu (większa masa ciała, mniej wody w organizmie i inna gospodarka hormonalna), stwarzająca wrażenie "mocnej głowy" i możliwości picia bez końca.

Mężczyźni szybciej niż kobiety porzucają swoje obowiązki, zaczynają zaniedbywać rodzinę i podporządkowywać całe życie piciu. Alkoholizm bywa ich odpowiedzią na zbyt wysokie wymagania które są przed nimi stawiane czy na ocenę społeczną. Miewają też większe niż kobiety problemy z odmawianiem picia i asertywnością w takich sytuacjach (odmawianie picia bywa w naszej kulturze uznawane za niemęskie, lub wręcz za zniewagę wobec osoby proponującej).

Mężczyznom bywa też trudno sięgnąć po wsparcie i pomoc, choć z innych powodów, niż te powodujące trudności u kobiet. Wciąż pokutuje społeczne przekonanie, że mężczyzna, który nie radzi sobie samodzielnie ze swoimi problemami jest niewiele wart. Dlatego pijący mężczyźni bardzo długo wypierają i zaprzeczają faktowi, że stali się alkoholikami. To wszystko stanowi źródła dużych zahamowań i trudności w procesie leczenia.

Obraz alkoholizmu u mężczyzn i kobiet różni się, choć objawy choroby są te same. Warto mieć to na uwadze, chcąc udzielić pomocy osobie szkodliwie pijącej.

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz ⇾