•   Środa, 19 czerwca 2024
Leczenie

Nastolatki, które mieszają alkohol z napojami energetycznymi są w grupie wysokiego ryzyka nadużywania alkoholu

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Norris Cotton Cancer Center w Dartmouth College, nastolatki w wieku od 15 do 17 lat, które mieszają napoje alkoholowe z napojami energetycznymi, są czterokrotnie bardziej narażone na spełnienie kryteriów diagnostycznych zaburzeń związanych z używaniem substancji. Wcześniejsze badania wykazały również, że mieszanie napojów energetycznych z alkoholem wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia różnych negatywnych skutków, takich jak upijanie się w nadmiernych ilościach. Jednak badania te w dużej mierze koncentrowały się na studentach studiów licencjackich i uniwersyteckich. Badanie przeprowadzone w Dartmouth jest pierwszym, które wykazało, że wyniki te są również prawdziwe w przypadku nastolatków w wieku licealnym. Badacze przyjrzeli się krajowej próbie 3 342 młodych dorosłych w wieku od 15 do 23 lat. Spośród młodych dorosłych w wieku od 15 do 17 lat, 9,7 procent przynajmniej raz spożywało alkohol zmieszany z napojem energetycznym. Młodzież ta była znacznie bardziej narażona na jednorazowe spożycie alkoholu i spełniała kryteria zaburzeń związanych z używaniem alkoholu niż młodzież, która próbowała alkoholu, ale nigdy nie mieszała go z napojem energetycznym. Poprzednie badania nad połączeniem napojów energetycznych i alkoholu wykazały, że osoby, które mieszały te dwa rodzaje napojów, dwukrotnie częściej dopuszczały się napaści na tle seksualnym, były ofiarami napaści na tle seksualnym lub jechały samochodem z osobą pod wpływem alkoholu.

Zrozumienie nadużywania alkoholu przez nastolatków i identyfikacja czynników ryzyka

Identyfikacja czynników ryzyka zaburzeń związanych z używaniem substancji przez nastolatków jest ważną częścią działań mających na celu ograniczenie nadużywania alkoholu przez nastolatków. Alkohol jest zdecydowanie najczęściej nadużywaną substancją wśród nastolatków i młodych dorosłych. Według National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, około 14,2 procent młodych dorosłych pije w nadmiernych ilościach, a około 3,7 procent pije intensywnie. Około 190 000 nieletnich pijących alkohol trafia co roku na pogotowie z obrażeniami spowodowanymi alkoholem, a około 5 000 umiera co roku z powodu wypadków związanych z alkoholem, takich jak wypadki samochodowe, samobójstwa, zabójstwa, utonięcia, oparzenia, upadki i zatrucia alkoholem. Badania sugerują również, że alkohol może negatywnie wpływać na rozwój mózgu u nastolatków i młodych dorosłych, których mózgi nie są w pełni dojrzałe aż do dwudziestego roku życia.

Przyszłe badania skoncentrują się na marketingu

Zespół z Dartmouth planuje przyszłe badania nad tym, dlaczego połączenie napojów energetycznych i alkoholu jest związane z zaburzeniami w używaniu alkoholu. Sprawdzą oni możliwość, że sposób reklamowania napojów energetycznych przyczynia się do tego związku, a jeśli tak, to w jaki sposób. Marketing napojów energetycznych był już przedmiotem badań w Norris Cotton Cancer Center. W badaniu opublikowanym w Journal of Nutrition Education Behavior naukowcy odkryli, że producenci napojów energetycznych reklamują swoje produkty najczęściej w sieciach telewizyjnych, które przemawiają do nastolatków i mają dużą widownię wśród nastolatków. Dzieje się tak pomimo faktu, że Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) stwierdziła, że dzieci i młodzież nie powinny spożywać napojów energetycznych. Produkty te zawierają duże ilości kofeiny, która, jak stwierdzono, ma negatywny wpływ na rozwój neurologiczny i sercowo-naczyniowy u młodych ludzi. Ponadto AAP zauważyła, że dzieci rzadko potrzebują dodatkowej energii z używek, a napoje te zawierają dużą ilość kalorii. Pomimo tych obaw, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) donosi, że około 31 procent nastolatków w wieku od 12 do 17 lat spożywa napoje energetyczne. Innym możliwym wyjaśnieniem ryzyka związanego z łączeniem alkoholu i napojów energetycznych jest fakt, że napoje o wysokiej zawartości kofeiny mogą przeciwdziałać depresyjnemu działaniu alkoholu. Może to oznaczać, że nastolatki czerpią większą przyjemność z picia, gdy dodają do niego napoje energetyczne, lub że są w stanie spożyć więcej alkoholu, zanim zaczną odczuwać negatywne skutki, gdy używają napojów energetycznych jako mieszanek lub dopalaczy.

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz ⇾